ANASAYFA >Blog

Mart Ayı Şanslı İsimleri

Hamide 1. Övülmeye değer. 2. Hamdeden, şükreden
Hatice Erken doğan kız çocuğu.
Haticenur Erken doğan güzel kız çocuğu.
Huceste Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu.
Hüccet 1. Seçkin âlimlere verilen san. 2. Delil, kanıt.
Hüdavent bk. Hudavent

İkrami 1. İkram ile ilgili, saygı ve ağırlamayla ilgili. 2. İkramı seven.
İlmiye Dinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İsminur Adı da kendi gibi güzel olan.
İmece Birçok kimsenin el birliğiyle, bir kişinin veya topluluğun işini yapması.
İncebay Nazik, kibar kimse.
İncilâ 1. Parlaklık, ışık. 2. Parlama, aydınlanma. 3. Görünme, ortaya çıkma.
İncilây bk. İncilâ
İnkılâp 1. Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm. 2. Devrim.
İslâm 1. Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık. 2. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.
İzbudak Soyu iyi bir iz bırakmış olan kimse.

Karabuğday Tohumları için yetiştirilen bir yıllık bitki.

Lâmiha bk. Lâmih
Lâmiye Parıldayan, parlak, parıltılı.
Lâmia Parlayan, parıldayan, parlak.
Lâmiha bk. Lâmih

Mihrican 1.Sonbahar. 2.İranlılarda bir bayram.
Mihrinaz Çok nazlı güzel.
Mihrinisa 1. Kadınlığın güneşi. 2. Erdemli, nitelikli kadın.
Mihrinur Gün ışığı, güneş ışığı.
Mirzat Beyzade, bey oğlu.
Medayin Şehirler, kentler.
Merdan Erkekler, yiğitler, mertler.
Muğdat Çorak su.
Mücellâ Parlatılmış, parlak, cilalı.
Mücessem Cisim durumunda olan, cisimlenmiş, somut.

Nurdağ Aydınlığı dağlara vuran.
Nermi Yumuşaklık, gevşeklik.

Onbulak On kaynak.

Özaslan Aslan gibi güçlü, soylu kimse.
Özdal Özü dal gibi nazik ve zarif oaln kimse.
Özgülay Özü gül gibi olan güzel.

Parlak 1. Parlayan, ışıldayan. 2. Temiz. 3. Çok başarılı.

Rahmetullah Tanrı’nın esirgemesi, koruması.
Rahmi Acıyan, merhamet eden.
Ramis 1. Kumda saklı. 2. Gerçekleri saklayan.
Remide Ürkmüş, korkmuş.
Rüveyda Yavaş yavaş, adım adım.

Sada bk. Seda
Saldam Ciddilik, ağırbaşlılık.
Sağlam 1. Sağlıklı. 2. Güvenilirlik. 3. Gerçek, inanılır.
Selâmet 1. Esenlik. 2. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. 3. Kurtulma, kurtuluş.
Siracettin Dinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık; ışıklandıran, aydınlatan.
Süeda Kutlu, uğurlu insanlar.

Temime Nazarlık, nazar boncuğu.
Temizcan İçi temiz olan kimse.
Temizkal "Her zaman doğru ve dürüst ol" anlamında kullanılan bir ad.
Temizkan Doğru ve dürüst soydan gelen.
Ticen Taçlar.
Tükelalp Kusursuz yiğit.
Tülay İnce ruhlu güzel.

Ulakbey Yardım eden, yardımcı olan bey.

Veda Sevilen birinden veya yerden ayrılma.
Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Yalas Sezileri yüksek
Yurdaal "Yurda kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Yurdaşen Yurdu şenlendiren kimse.
Yücealp Büyük, ulu yiğit.
Yücelen Yükselen, yüce bir duruma gelen. Hamide 1. Övülmeye değer. 2. Hamdeden, şükreden
Hatice Erken doğan kız çocuğu.
Haticenur Erken doğan güzel kız çocuğu.
Huceste Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu.
Hüccet 1. Seçkin âlimlere verilen san. 2. Delil, kanıt.
Hüdavent bk. Hudavent

İkrami 1. İkram ile ilgili, saygı ve ağırlamayla ilgili. 2. İkramı seven.
İlmiye Dinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İsminur Adı da kendi gibi güzel olan.
İmece Birçok kimsenin el birliğiyle, bir kişinin veya topluluğun işini yapması.
İncebay Nazik, kibar kimse.
İncilâ 1. Parlaklık, ışık. 2. Parlama, aydınlanma. 3. Görünme, ortaya çıkma.
İncilây bk. İncilâ
İnkılâp 1. Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm. 2. Devrim.
İslâm 1. Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık. 2. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.
İzbudak Soyu iyi bir iz bırakmış olan kimse.

Karabuğday Tohumları için yetiştirilen bir yıllık bitki.

Lâmiha bk. Lâmih
Lâmiye Parıldayan, parlak, parıltılı.
Lâmia Parlayan, parıldayan, parlak.
Lâmiha bk. Lâmih

Mihrican 1.Sonbahar. 2.İranlılarda bir bayram.
Mihrinaz Çok nazlı güzel.
Mihrinisa 1. Kadınlığın güneşi. 2. Erdemli, nitelikli kadın.
Mihrinur Gün ışığı, güneş ışığı.
Mirzat Beyzade, bey oğlu.
Medayin Şehirler, kentler.
Merdan Erkekler, yiğitler, mertler.
Muğdat Çorak su.
Mücellâ Parlatılmış, parlak, cilalı.
Mücessem Cisim durumunda olan, cisimlenmiş, somut.

Nurdağ Aydınlığı dağlara vuran.
Nermi Yumuşaklık, gevşeklik.

Onbulak On kaynak.

Özaslan Aslan gibi güçlü, soylu kimse.
Özdal Özü dal gibi nazik ve zarif oaln kimse.
Özgülay Özü gül gibi olan güzel.

Parlak 1. Parlayan, ışıldayan. 2. Temiz. 3. Çok başarılı.

Rahmetullah Tanrı’nın esirgemesi, koruması.
Rahmi Acıyan, merhamet eden.
Ramis 1. Kumda saklı. 2. Gerçekleri saklayan.
Remide Ürkmüş, korkmuş.
Rüveyda Yavaş yavaş, adım adım.

Sada bk. Seda
Saldam Ciddilik, ağırbaşlılık.
Sağlam 1. Sağlıklı. 2. Güvenilirlik. 3. Gerçek, inanılır.
Selâmet 1. Esenlik. 2. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. 3. Kurtulma, kurtuluş.
Siracettin Dinin kandili, dinin verdiği aydınlık, ışık; ışıklandıran, aydınlatan.
Süeda Kutlu, uğurlu insanlar.

Temime Nazarlık, nazar boncuğu.
Temizcan İçi temiz olan kimse.
Temizkal "Her zaman doğru ve dürüst ol" anlamında kullanılan bir ad.
Temizkan Doğru ve dürüst soydan gelen.
Ticen Taçlar.
Tükelalp Kusursuz yiğit.
Tülay İnce ruhlu güzel.

Ulakbey Yardım eden, yardımcı olan bey.

Veda Sevilen birinden veya yerden ayrılma.
Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Yalas Sezileri yüksek
Yurdaal "Yurda kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Yurdaşen Yurdu şenlendiren kimse.
Yücealp Büyük, ulu yiğit.
Yücelen Yükselen, yüce bir duruma gelen.